Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Pevnosti bez hranic v roce 2021

Již od roku 2017 je prohlídková trasa podzemím v Josefově obohacená o audiovizuální prvky, které sem byly umístěny v rámci projektu Pevnosti bez hranic. V kasematech je pro příchozí na úvod připravena videoprojekce, která přibližuje vývoj událostí, jež vedly k výstavbě monumentálního fortifikačního díla právě zde u Jaroměře.

Přímo v podzemních chodbách si vyzkoušíte, jak byste se cítili v kůži minéra, který musel z podzemí podle sluchu umět rozeznat, kde se případný nepřítel zrovna nachází. Nad sebou na povrchu slyšel dělostřeleckou palbu, ryk koní nebo dupot přesouvajících se vojsk.

Jak by to vypadalo, když nepřátelské vojsko proniklo do hradebního příkopu a místní posádka se bránila střelbou z křesadlových pušek ze střelecké galerie v podzemí?¨ I tento zážitek vám prostřednictvím projekce také zprostředkujeme.

Prohlídka je okořeněná nejen těmito prvky. Probíhá pouze za svitu svíce, lampičku si návštěvníci nesou sami. Kombinaci moderní techniky a dobového osvětlení vytváří poutavou atmosféru, kterou návštěvníci dle ohlasů oceňují.

Projekt, který nám umožnil zařadit na prohlídkovou trasu audiovizuální prvky, vznikl ve spolupráci s pevností v polském Klodzku. Výběr partnera nebyl žádná náhoda. Pevnostní město Josefov a pevnost Kladsko propojuje samotná historie. Už jen existence bastionových pevností v Kladsku a Josefově je přímým důsledkem územních změn potvrzených Hubertsburským mírem mezi Pruskem a Rakouskem. Jeho uzavřením pro oba státy skončila účast v Sedmileté válce (1756 -1763). Zároveň s konečnou platností Kladské hrabství a téměř celé Slezsko připadly Prusku.
Kdyby Kladsko nepřipadlo Prusku, se stavbou josefovské pevnosti by se patrně vůbec nezačalo.

Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat právě projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je nahled-2743-logo-cz-pl-eu-barevne.jpg.

Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Oživlý Josefov 2021

Pevnostní město ožije 17. července dobovým životem.
Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, na vojsko v plné parádě,
na tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. V tento slavný den budeme v Josefově očekávat také jednu významnou návštěvu. Do města opět zavítá císař Josef II. se svým doprovodem, aby zde pozdravil měšťanstvo, vojsko i přespolní příchozí.

Během dne bude přednášet Radovan Černohorský o habsburské armádě 18. století – o výzbroji a výstroji pěších jednotek. V programu je zařazeno také vystoupení mistra kata, loutkové divadlo BOĎI Jaroměř sehraje dvě pohádky, návštěvníky nemine ani výcvik halapartníků. Bude možné absolvovat projížďku kočárem, prohlídku pevnostního hřbitova nebo navštívit některé z muzeí či zpřístupněných prohlídkových tras. Otevřeno mají následující objekty: turistický areál Bastion I a podzemí, vojenskohistorické muzeum M. Frosta, historická expozice v Josefově, prohlídkový okruh Bastion X, Ravelin XIV a Bastion IX, Cesta legionáře, model pevnosti Josefov a Pevnostní kovárna.

Akce je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

XV Dni Twierdzy Klodzko

V sobotu 8. srpna 2020 jsme opravdu nelenili. Zatím, co se jedna část našich kolegů připravovala na den s návštěvníky mini verze festivalu Brutal Assault, my ostatní, řádně vystrojení, jsme se hned ráno vypravili do Polska, do partnerské pevnosti Twierdza Kłodzko, abychom přispěli malým dílem do pestrého programu události XV Dni Twierdzy Kłodzko.

Pro děti, ale i hravé dospělé, byla na našem přívětivě zastíněném stanovišti připravena střelba na cíl, který měl podobu dřevěných pruských vojáků. Dále si od nás mohli ti, co byli dostatečně šikovní, odnést vlastnoručně vyrobenou placku s motivem Marie Terezie, Josefa II. nebo rakouského dělostřelce. Vyráběli jsme také papírové čepice i s ozdobnými brky. Čas strávený v Klodzku utekl jako voda. Těšíme se na tuto milou spolupráci opět v příštím roce.

Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

0
Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Užijte si léto naplno!

Na vybraných místech, třeba právě u nás na Bastionu I, si pomocí QR kódu či sms aktivujte odměnu v podobě neomezených dat na 24 hodin.

0
Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Pevnosti Josefov a Kladsko spolupracují i v roce 2019

Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky.

Projekt Pevnosti bez hranic se zabývá provázáním dvou fortifikačních památek na základě společné historie za účelem rozvoje cestovního ruchu. Na české straně hranice je to pevnostní město Josefov, na polské straně pevnost Kladsko. Náplní projektu je zvýšení zájmu o obě turistické oblasti, zatraktivnění a obohacení stávající turistické trasy a expozice v Josefově, prezentace společných bodů historie, výměna zkušeností a posílení soudržnosti památek a kulturních hodnot. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

A proč právě toto partnerství? Obě místa spojuje navazující historie. Během válek o rakouské dědictví získal pruský král Fridrich II. kladské hrabství a téměř celé Slezsko. Pruské království tedy mohlo využívat kladskou pevnost jako nástupní místo ke vpádům do Čech. To byl důvod ke vzniku pevnostního města Josefov, jehož úkolem byla ochrana nově vzniklé hranice proti vpádům nepřítele.

10. srpna se v Klodzku konala událost „XIV Dni twierdzy Klodzko“. Josefovští v hojném počtu dorazili podpořit partnerskou pevnost v historických kostýmech. Naše řady posílila i průvodkyně, která provádí návštěvníky v josefovském podzemí v polštině, tudíž jsme neměli žádné obavy z jazykové bariéry.

Další josefovská organizace – Klub Vojenské Historie Josefov – se akce účastní pravidelně již několik let společně s dalšími vojenskými jednotkami, aby v bitvě o kladskou pevnost připomněli události roku 1807.

Naším úkolem ale nebylo rozšiřovat řady vojáků v historických kostýmech, kteří se o čtvrté hodině utkali během nezapomenutelné podívané s vůni hořícího střelného prachu v krvavé bitvě, ale poklidně reprezentovat měšťanskou a civilní módu. Při procházce pevností i městem se mnozí kolemjdoucí zastavovali a fotografovali se s našimi dámami v honosných šatech, se služkami i děvečkami. Dámy se vydaly do města korzovat ve skupinkách nebo za doprovodu manžela či bratra, jak se na tehdejší poměry slušelo.

Ve městě nás moc zaujaly rozsáhlé bleší trhy, nejokázaleji působící šlechtičně v honosných šatech podnikavá prodejkyně hned nabízela peněženku. Prohlédli jsme si vojenské ležení na hradbách, kde jsme narazili na spřátelenou habsburskou jednotku, která nás mile pohostila. Obešli jsme stánky mezi hradbami a navštívili také muzejní expozici, která byla od minulé návštěvy obohacená o nespočet zajímavých prvků. Jedním z nich byla věrohodná imitace hořícího krbu, která by vnesla dojem, že obyvatelé si před chvílí jen na moment odskočili i do našich ubytovacích kasemat pro dělostřelce.

Po několika hodinách strávených v kostýmech za horkého počasí nás čekala ještě odpolední komentovaná přehlídka na nádvoří takzvaného Donjonu. Opět jsme neušli hledáčkům mnoha fotoaparátů. Poté jsme se už převlékli do svých civilních šatů a bylo nám jasné, že od té chvíle už po fotografii s námi už nikdo toužit nebude. S polskými přáteli jsme ještě během večeře probrali situaci na našich památkách a domluvili se na dalších krocích naší spolupráce. Poté jsme se plni příjemných zážitků a obohaceni o nové poznatky vrátili zpět do našich domovů na druhé straně hranice

Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Přihláška Špitál ART 2018

Přihláška k účasti na uměleckém festivalu Špitál ART

Kontaktní údaje (telefon, email, facebook)

 

Čím bych se chtěl/a na Špitál ARTu prezentovat

(Popiš svůj plánovaný koncept. Prosíme o text minimálně o 100 slovech, kde bude nastíněno, jak bude projekt vypadat, co reflektuje, jak souvisí s tématem, požadavky na prostor, elektřinu atd.

Přilož nákresy či fotografie týkající se námětu, pokud bude potřeba. Přilož portfolio – odkaz na stránky nebo ukázka přechozí tvorby v pdf.)

 

 

Přihlášky budou posuzovány dle nápaditosti, relevance k tématu a site-specific začlenění do prostoru josefovské nemocnice. V případě, že si nebudete jistí nebo se vám bude zdát, že váš nápad úplně nezapadá do tématu, kontaktujte nás, rádi pomůžeme v nasměrování.

Účinkujícím a vystavujícím na Špitál ARTu budou uhrazeny náklady spojené s účastí na festivalu. Vybraní autoři získají kromě prezentace na Špitál ARTu možnost uspořádání autorské výstavy v rámci dalších prostor v Josefově mimo festival.

 

Přihlášku zašli na email: spital.art@pevnostjosefov.cz.

Dotazy na telefonním čísle +420 775 976 499

Fb: Špitál Art

Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Hledáme sezónní průvodce

HLEDÁME PRŮVODCE, POKLADNÍ A LEKTORY PROGRAMŮ PRO ŠKOLY

  • turistický areál Bastion I a podzemí
  • Traxlerova sýpka, Bastion IX a Ravelin XIV
Čtěte více
Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Fotografie z Josefovského masopustu – fotografická výzva

V rámci konání Josefovského Masopustu byla vyhlášena i fotografická výzva.

Fotografů se sešla spousta, což nás velmi těší. Níže se můžete podívat na ukázky fotografií jednotlivých autorů.

Vybrané fotografie budou vystaveny na společné výstavě, která bude k vidění na Bastionu IV během Otvírání pevnosti (7. 4. 2018).

Čtěte více
0
1 2 3