Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Bastion I a podzemí – ohlédnutí za turistickou sezonou 2016

Nejvýraznější změnou pro letošní rok bylo, že jsme ho zahájili již jako součást Městského kulturního střediska Jaroměř. Zjednodušili se nám některé provozní a organizační záležitosti, toto propojení ukázalo během roku nemálo výhod.
Během zimy jsme měli napilno, abychom vše připravili před začátkem nové sezony. Bylo nezbytné provést spoustu přípravných úkolu, vyčistit podzemní chodby, hlavně tedy prohlídkovou trasu, provést jejich nezbytnou údržbu, vyměnit některá prkna na odvodňovacích kanálcích, vyčistit střílny a vyvozit přebytečný materiál. Bylo vyměněno a nově nainstalováno zábradlí a osvětlení pod hradebním příkopem a elektřina na části prohlídkové trasy.

Každoročně rozvážíme a rozesíláme aktuální propagační materiály, na kterých se během zimy pracuje, na infocentra a památky v blízkém i vzdálenějším okolí. Nejedná se jen o propagaci Bastionu I a podzemních chodeb, ale i všech dalších atraktivit, které se v Josefově nachází. V letošním roce se kromě toho podařilo navázat spolupráci s několika vybranými památkovými objekty a turistickými cíli, kde byly umístěny nebo aktualizovány naše reklamní tabule.

Na pokladnu přibyly nové dřevěné suvenýry, odznaky na turistické hole, hrací karty s vojenskou tématikou a další. Většina z nich byla vytvořena přímo pro pevnost Josefov. Nezapomněli jsme ani na dětský koutek s omalovánkami s motivem života v pevnostním městě, na skládačky nebo na knihovničku, kde si návštěvníci mohli zapůjčit knížku, aby ukrátili čekání na prohlídku.

Samotné slavnostní zahájení turistické sezony sice zpestřila zaseklá vlajka, ale nebyla to předzvěst špatného roku. Letošní novinkou jsou dobové kostýmy pro průvodce, které se právě díky Městskému kulturnímu středisku a spolupráci s divadlem podařilo zrealizovat. Mnohý návštěvník si domů přinesl fotografii s průvodcem v kostýmu. Pánové chodili většinu turistické sezony ve vojenském, dámy jako markytánky.
S údržbou a úklidem nám pomohli nejen skauti, ale i žáci josefovské základní školy. Během brigád pomáhali třídit cihly, hrabat listí nebo čistit hradby od náletu. Na jaře jsme navázali spolupráci s Probační a mediační službou po vzoru dalších institucí nejen v Josefově a v Jaroměři, tudíž je údržbu možné realizovat i prostřednictvím obecně prospěšných prací.

Programy pro školy, které fungují již třetím rokem, navštívilo letos 1700 dětí. Hojně se účastnili žáci josefovské školy. S Národním památkovým ústavem v Josefově jsme pro ně vytvořili speciální nabídku, která měla zvýšit povědomí dětí o místě, kde žijí a o památkách obecně. Dokonce byla i poptávka po programech v cizím jazyce pro studenty, kteří zde byli na výměnném pobytu.
Na začátku léta jsme spustili zbrusu nové webové stránky, které se zaměřují na propagaci všech turistických cílů v pevnostním městě Josefově. Během prázdnin proběhla dvakrát hra Brány pevnosti dokořán ve spolupráci s KVH Josefov a KVH Brendy. Hru, kde měli návštěvníci možnost setkat se s dobovými postavami a vyzkoušet si své dovednosti, budeme určitě v příštím roce v pozměněné formě opakovat.
Kromě tradičních událostí proběhl v Josefově poprvé Gladiator Race, dobrodružný závod s překážkami, který přitáhl do Josefova mnohé sportovce i diváky, jež tuto památku předtím nikdy nenavštívili a byli jí unešení.

Hned po Gladiator Raceu jsme se vrhli na úklid bývalé vojenské nemocnice, jenž se koná vždy před zahájením uměleckého festivalu Špitál ART. Nádvoří nemocnice se zbavuje náletu, zametá se od spadaného listí, uklízí se v chodbách a odváží nashromážděný odpad.
Jako každý rok se naši údržbáři po domluvě s technickými službami průběžně starali o sekání nejen v našich areálech ale i po promenádách kolem celého Josefova.

Návštěvnost byla letos srovnatelná s minulým rokem. Stále ještě se objednávají další zájemci, protože i v zimě se na objednání návštěvníci provázejí a to včetně Štědrého dne i Silvestra. Aby došlo ke zvýšení počtu turistů, je nezbytné přistoupit k zatraktivnění prohlídkové trasy a rozšíření nabídky služeb. Proto jsme na podzim navázali spolupráci s polskou pevností Klodzko. Tuto spolupráci budeme nadále rozvíjet a pokračovat v uskutečňování postupných kroků vedoucím ke konkrétním společným projektům a žádostem o dotace směřujícím právě k zatraktivnění prohlídkové trasy a využití některých nevyužívaných objektů, které máme ve správě.

Podrobnější informace, aktuality a události naleznete na našich webových stránkách www.pevnostjosefov.cz nebo na facebooku Pevnost Josefov-Bastion No. I a podzemí.