Blog

Novinky z pevnosti Josefov a okolí

Srp 2017

Špitál ART 2017: Grrrl PowerŠpitál ART 2017: Grrrl Power
umělecký festival v historické budově špitálu v Josefově

Pátek 8. 9. 2017
16 – 23 hodin
Výstava zpřístupněna od 16:30 do 20:00
16:30 Vernisáž

Inscenace Od Madlenky k Madle
(příběh děvčátka inspirovaný skutečnou událostí zpracovává téma války)
Cirkus Tety: Inscenace Husí krky
(vzdušná akrobacie, nový cirkus, fyzické divadlo)

Koncerty:
Vladivojsko
Kalle
Herky

Kavárna Kafe!Kafka
Půjčovna kol
200 Kč

Sobota 9. 9. 2017
14 - 22 hodin
Výstava zpřístupněna od 14 do 20 hodin
Výstavy, instalace, performance, tvoření, akustický koncert, program pro děti a další….
Kavárna Kafe!Kafka
Půjčovna kol
100 Kč, 50 Kč snížené, děti do 6 let zdarma

Neděle 10. 9. 2017
9 – 14 hodin
Prohlídky budovy s průvodcem i samostatně, výstava představující historii nemocnice
50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

V případě zájmu o přespání se ozvěte na email spital.art@pevnostjosefov.cz

UDÁLOST ZDE.


 

 

 

Čvc 2017

Horké letní novinky na Bastionu I

18 Čvc 2017
Horké letní novinky z Bastionu I

Návštěva Turistického areálu Bastion I a podzemí nabízí řadu možností, při nichž si můžete vyzkoušet, jaké mohlo být vojákem v 18. století. Nejčastějším dotazem turistů, kteří se k nám vrací, je: ,,A máte ještě ty svíčky?“. Máme. Při prohlídce opravdu chodíte s lucernou, což přispívá k ojedinělé atmosféře a nezapomenutelnému zážitku. Díky projektu ,,Pevnosti bez hranic“, který vznikl ve spolupráci s polskou pevností Kladsko, se ale naskytla možnost ještě zvýšit autenticitu prohlídky a vizuálně podpořit vysvětlení specifických částí výkladu. Návštěvník tak od začátku července může stejně jako minér naslouchat zvukům v podzemí, ve vybrané dny bude přítomen i střelbě z pušky. Výklad zpestří také videoprojekce, z nichž jedna hravě a poutavě přibližuje historii a druhá nás přenese mezi střelbu ze střelecké galerie. Na trase jsou nově umístěny informační panely, díky kterým si bude každý moci lépe představit, kdeže by se nyní nacházel na povrchu, popř. jak to bylo s možným obléháním pevnosti, nebo ilustrace místního příběhu o Ignáci Pábilovi. K lepší orientaci mezi návštěvnickými objekty a i v samotném pevnostním městě Josefov zajisté napomohou reklamní materiály v několika jazycích, jež naleznete i u našich polských partnerů. Celý projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V jedinečném prostředí josefovského podzemí se ale ukrývají i další nesčetné netradiční možnosti zážitků. Díky kladným ohlasům na programy pro školy, jsme se pustili i do programů pro dospělé a tábory. Základním kamenem všech je dobrodružství, napětí a historie podaná adrenalinovou formou. Kdo by nechtěl okusit 18. století na vlastní kůži, kdy si dokonce může vystřelit z křesadlové pušky pod zkušeným vedením členů KVH Josefov. Když obstojíte, čeká vás odměna, v opačném případě je ale nachystané vězení i s pouty. Velitel přeci nemůže zklamat svou jednotku. Pro přeživší dospělé je na konci připravena dobová vojenská kuchyně se špetkou tabáčku a historie.

Neopomněli jsme ale ani návštěvníky tíhnoucí spíše ke komornímu průběhu prohlídek a milovníky umění. Svým umístěním je pevnostní město Josefov neodmyslitelně spjato totiž také se světově proslulým mistrem českého baroka, Matyášem Bernardem Braunem. Lapidáriu nacházejícímu se na nádvoří Bastionu I se dostalo po odborných konzultacích s akademickým sochařem Petrem Novákem z Jaroměře nového osvětlení, a tím pádem vynikla nevšední krása originálních soch zmiňovaného mistra. Jeho vztah k tomuto místu je zajisté podtržen nejen sochami z Mariánského sloupu v Jaroměři, ale především perlou sochařovy tvorby, sochou náhrobku jeho tchýně s podobiznou manželky, nazvanou Plačící žena. Návštěvník si může vše prohlédnout samostatně a v klidu mimo prohlídkovou trasu, má tedy možnost fotografování i studia informací z tabulek, kterými jsou skulptury doplněny.

Budeme rádi, když i vy se připojíte a prozkoumáte pevnost z nových úhlů pohledu!

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné léto plné příjemných zážitků.

Tým Bastionu I a podzemí.
Úno 2017
Led 2017
Říj 2016

Nad vzkazy návštěvníků….

Jeden z průvodců se sice nechal slyšet, že vojáci ve střílnách stříleli vtipy. Jestli ale někdo v areálu Bastionu I a podzemí do postupujících kolon turistů zhusta pálil kartáče ostrovtipu, tak to častěji sami návštěvníci. Ačkoliv nejmenovaná průvodkyně pilná jako včelka místo do minové poslala návštěvníky do medové chodby a její kolega dal turistům návrh, jaký se neodmítá. „Buďto půjdete beze mne, nebo sami.“
Čtěte více

Draculova cesta

3 Říj 2016
U příležitosti zavírání pevnosti jsme si pro Vás připravili opět něco speciálního, tentokrát ve spolupráci s DDM Klíč.
Přes den se můžete zúčastnit Slavnostního ukončení turistické sezóny, kde chybět nebude sundavání vlajky ani smuteční průvod, pořádá Klub vojenské historie. http://www.pevnostjosefov.cz/udalosti/zavirani-pevnosti-2016/
A večer .... Vás v Josefově čeká vzácná návštěva s tajemnou minulostí!!!!! S sebou veze vzácný poklad a povolává všechny mrtvé z podzemí, aby mu pomohli poklad uhlídat. Budete tak odvážní a oloupíte Draculu? ...

informace také na:

https://www.facebook.com/events/881353608662575/

http://www.ddmklic.cz/draculova-cesta-2016/
Zář 2016
Srp 2016
Čvc 2016
Kvě 2016
Dub 2016

Užijte si Josefov na maximum!

29 Dub 2016
Pro pevnostní město Josefov jsou v posledních letech příznačné nejen působivá architektura, ale také vysoká hustota různorodých expozic. Na 266 hektarech jich lze navštívit sedm.


Aby se návštěvníkům vcházejícím prvně do Josefova co nejvíc usnadnila orientace ve městě a vstup do všech tamních areálů, už druhým rokem bude možné si na příslušných pokladnách zakoupit vstupenky „All Inclusive“.
Čtěte více

Josefovské pálení čarodějnic: nejen vatra a opékání buřtů

22 Dub 2016
Zvyk zakládat ohně o poslední dubnové noci souvisel s vírou, že v této době mají temné síly největší moc. Proto naši předkové cítili potřebu sebe, své domovy a dobytek rituálně ochránit a zároveň očistit ohněm. Čarodějnice se zosobněním těchto sil staly později, jakmile církev staré pohanské kulty buď potřela, nebo častěji vtělila do své liturgie.
Čtěte více
Bře 2016

Otvírání pevnosti 2016

11 Bře 2016
Slavnosti zahájení turistické sezony 2016 v pevnostním městě Josefově.
Tématem bude prusko-rakouská válka, od které letos uplyne 150 let. Můžete se těšit na průvod městem, čestnou salvu u sochy císaře Josefa II. a improvizovanou bitvu rakouských a pruských jednotek na hradbách.
Pořádá KVH, z. s.
Led 2016

Hledáme průvodce-brigádníky a lektory na sezónu 2016

3 Led 2016
Nabízíme brigádu průvodcům v turistickém areálu Bastion I a podzemí v pevnostním městě Josefově pro období od 2. 4. 2015 do 30. 10. 2016. Jedná se o práci na dohodu o provedení práce, tzn. 300 pracovních hodin. Otevírací doba turistického areálu je ve všedních dnech i o víkendech.
Čtěte více