Blog

Novinky z pevnosti Josefov a okolí

Led 2022

HLEDÁME PRŮVODCE A LEKTORY PROGRAMŮ PRO ŠKOLY


Pevnost Josefov, turistický areál Bastion No I. a podzemí

Na Bastionu I se provází od 4. dubna do 31. října 2022. Lze se zapojit i při organizaci a realizaci kulturních událostí, které zde pořádáme a získat tak zajímavé pracovní zkušenosti.

Požadujeme: • komunikativnost, samostatnost, odpovědný přístup při plnění svěřených úkolů • zájem o historii výhodou • zkušenosti s průvodcovskou činností výhodou • minimální věk 18 let • znalost cizích jazyků výhodou (angličtina, němčina, polština, atd.)

Dále hledáme
lektory Programů pro školy, které probíhají od května do října,
a to hlavně ve všedních dnech od 9:00 do 17:00.

Požadavky na lektory: • komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti, časová flexibilita • praxe v práci s dětmi a mládeží výhodou

Finanční
ohodnocení je 120 Kč/hod., v případě prohlídek v cizím jazyce
130 Kč/hod.

Vaše přihlášky a životopisy zasílejte do 12. 3. 2022 na e-mailovou adresu: stadnikova@pevnostjosefov.cz. Další informace na webu ww.pevnostjosefov.cz, nebo na tel. 491 812 343.


Srp 2021

Pevnosti bez hranic v roce 2021


Již od roku 2017 je prohlídková trasa podzemím v Josefově obohacená o audiovizuální prvky, které sem byly umístěny v rámci projektu Pevnosti bez hranic. V kasematech je pro příchozí na úvod připravena videoprojekce, která přibližuje vývoj událostí, jež vedly k výstavbě monumentálního fortifikačního díla právě zde u Jaroměře.

Přímo v podzemních chodbách si vyzkoušíte, jak byste se cítili v kůži minéra, který musel z podzemí podle sluchu umět rozeznat, kde se případný nepřítel zrovna nachází. Nad sebou na povrchu slyšel dělostřeleckou palbu, ryk koní nebo dupot přesouvajících se vojsk.

Jak by to vypadalo, když nepřátelské vojsko proniklo do hradebního příkopu a místní posádka se bránila střelbou z křesadlových pušek ze střelecké galerie v podzemí?¨ I tento zážitek vám prostřednictvím projekce také zprostředkujeme.

Prohlídka je okořeněná nejen těmito prvky. Probíhá pouze za svitu svíce, lampičku si návštěvníci nesou sami. Kombinaci moderní techniky a dobového osvětlení vytváří poutavou atmosféru, kterou návštěvníci dle ohlasů oceňují.

Projekt, který nám umožnil zařadit na prohlídkovou trasu audiovizuální prvky, vznikl ve spolupráci s pevností v polském Klodzku. Výběr partnera nebyl žádná náhoda. Pevnostní město Josefov a pevnost Kladsko propojuje samotná historie. Už jen existence bastionových pevností v Kladsku a Josefově je přímým důsledkem územních změn potvrzených Hubertsburským mírem mezi Pruskem a Rakouskem. Jeho uzavřením pro oba státy skončila účast v Sedmileté válce (1756 -1763). Zároveň s konečnou platností Kladské hrabství a téměř celé Slezsko připadly Prusku.
Kdyby Kladsko nepřipadlo Prusku, se stavbou josefovské pevnosti by se patrně vůbec nezačalo.

Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat právě projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je nahled-2743-logo-cz-pl-eu-barevne.jpg.

Čvc 2021

Oživlý Josefov 2021


Pevnostní město ožije 17. července dobovým životem.
Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, na vojsko v plné parádě,
na tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. V tento slavný den budeme v Josefově očekávat také jednu významnou návštěvu. Do města opět zavítá císař Josef II. se svým doprovodem, aby zde pozdravil měšťanstvo, vojsko i přespolní příchozí.

Během dne bude přednášet Radovan Černohorský o habsburské armádě 18. století - o výzbroji a výstroji pěších jednotek. V programu je zařazeno také vystoupení mistra kata, loutkové divadlo BOĎI Jaroměř sehraje dvě pohádky, návštěvníky nemine ani výcvik halapartníků. Bude možné absolvovat projížďku kočárem, prohlídku pevnostního hřbitova nebo navštívit některé z muzeí či zpřístupněných prohlídkových tras. Otevřeno mají následující objekty: turistický areál Bastion I a podzemí, vojenskohistorické muzeum M. Frosta, historická expozice v Josefově, prohlídkový okruh Bastion X, Ravelin XIV a Bastion IX, Cesta legionáře, model pevnosti Josefov a Pevnostní kovárna.

Akce je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.


Čvn 2021
Led 2021

HLEDÁME PRŮVODCE A LEKTORY PROGRAMŮ PRO ŠKOLY
HLEDÁME PRŮVODCE A LEKTORY PROGRAMŮ PRO ŠKOLY


• turistický areál Bastion I a podzemí


Jedná se o práci na dohodu o provedení práce, tzn. 300 pracovních hodin. Práce je vhodná pro muže i ženy, studenty, důchodce i ženy na mateřské dovolené. Je možné odpracovat max. 100 hodin/měsíc.
Na Bastionu I se provází od 4. dubna do 31. října 2021. 
Lze se zapojit i při organizaci a realizaci kulturních událostí, které zde pořádáme a získat tak zajímavé pracovní zkušenosti.


Požadujeme:
• komunikativnost, samostatnost, odpovědný přístup při plnění svěřených úkolů
• zájem o historii výhodou
• zkušenosti s průvodcovskou činností výhodou
• minimální věk 18 let
• znalost cizích jazyků výhodou (angličtina, němčina, polština, atd.)


Dále hledáme lektory Programů pro školy, které probíhají od května do října, a to hlavně ve všedních dnech od 9:00 do 17:00.


Požadavky na lektory:
• komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti, časová flexibilita
• praxe v práci s dětmi a mládeží výhodou


Finanční ohodnocení je 110 Kč/hod., v případě prohlídek v cizím jazyce 120 Kč/hod.


Vaše přihlášky a životopisy zasílejte prosím do 2. 3. 2021 na e-mailovou adresu: stadnikova@pevnostjosefov.cz .
Další informace na webu www.pevnostjosefov.cz nebo na tel. 491 812 343.Srp 2020

XV Dni Twierdzy Klodzko


V sobotu 8. srpna 2020 jsme opravdu nelenili. Zatím, co se jedna část našich kolegů připravovala na den s návštěvníky mini verze festivalu Brutal Assault, my ostatní, řádně vystrojení, jsme se hned ráno vypravili do Polska, do partnerské pevnosti Twierdza Kłodzko, abychom přispěli malým dílem do pestrého programu události XV Dni Twierdzy Kłodzko.

Pro děti, ale i hravé dospělé, byla na našem přívětivě zastíněném stanovišti připravena střelba na cíl, který měl podobu dřevěných pruských vojáků. Dále si od nás mohli ti, co byli dostatečně šikovní, odnést vlastnoručně vyrobenou placku s motivem Marie Terezie, Josefa II. nebo rakouského dělostřelce. Vyráběli jsme také papírové čepice i s ozdobnými brky. Čas strávený v Klodzku utekl jako voda. Těšíme se na tuto milou spolupráci opět v příštím roce.

Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.


Čvn 2020
Led 2020

HLEDÁME PRŮVODCE A LEKTORY PROGRAMŮ PRO ŠKOLY

HLEDÁME PRŮVODCE A LEKTORY PROGRAMŮ PRO ŠKOLY


• turistický areál Bastion I a podzemí


Jedná se o práci na dohodu o provedení práce, tzn. 300 pracovních hodin. Práce je vhodná pro muže i ženy, studenty, důchodce i ženy na mateřské dovolené. Je možné odpracovat max. 100 hodin/měsíc.
Na Bastionu I se provází od 4. dubna do 31. října 2020. 
Lze se zapojit i při organizaci a realizaci kulturních událostí, které zde pořádáme a získat tak zajímavé pracovní zkušenosti.


Požadujeme:
• komunikativnost, samostatnost, odpovědný přístup při plnění svěřených úkolů
• zájem o historii výhodou
• zkušenosti s průvodcovskou činností výhodou
• minimální věk 18 let
• znalost cizích jazyků výhodou (angličtina, němčina, polština, atd.)


Dále hledáme lektory Programů pro školy, které probíhají od května do října, a to hlavně ve všedních dnech od 9:00 do 17:00.


Požadavky na lektory:
• komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti, časová flexibilita
• praxe v práci s dětmi a mládeží výhodou


Finanční ohodnocení je 110 Kč/hod., v případě prohlídek v cizím jazyce 120 Kč/hod.


Vaše přihlášky a životopisy zasílejte prosím do 12. 3. 2020 na e-mailovou adresu: stadnikova@pevnostjosefov.cz .
Další informace na webu www.pevnostjosefov.cz nebo na tel. 491 812 343.

Srp 2019

Pevnosti Josefov a Kladsko spolupracují i v roce 2019


Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky.

Projekt Pevnosti bez hranic se zabývá provázáním dvou fortifikačních památek na základě společné historie za účelem rozvoje cestovního ruchu. Na české straně hranice je to pevnostní město Josefov, na polské straně pevnost Kladsko. Náplní projektu je zvýšení zájmu o obě turistické oblasti, zatraktivnění a obohacení stávající turistické trasy a expozice v Josefově, prezentace společných bodů historie, výměna zkušeností a posílení soudržnosti památek a kulturních hodnot. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

A proč právě toto partnerství? Obě místa spojuje navazující
historie. Během válek o rakouské dědictví získal pruský král Fridrich II. kladské
hrabství a téměř celé Slezsko. Pruské království tedy mohlo využívat kladskou
pevnost jako nástupní místo ke vpádům do Čech. To byl důvod ke vzniku
pevnostního města Josefov, jehož úkolem byla ochrana nově vzniklé hranice proti
vpádům nepřítele.

10. srpna se v Klodzku konala událost „XIV Dni twierdzy
Klodzko“. Josefovští v hojném počtu dorazili podpořit partnerskou pevnost
v historických kostýmech. Naše řady posílila i průvodkyně, která provádí
návštěvníky v josefovském podzemí v polštině, tudíž jsme neměli žádné
obavy z jazykové bariéry.

Další josefovská organizace - Klub Vojenské Historie Josefov -
se akce účastní pravidelně již několik let společně s dalšími vojenskými
jednotkami, aby v bitvě o kladskou pevnost připomněli události roku 1807.

Naším úkolem ale nebylo rozšiřovat řady vojáků
v historických kostýmech, kteří se o čtvrté hodině utkali během
nezapomenutelné podívané s vůni hořícího střelného prachu v krvavé
bitvě, ale poklidně reprezentovat měšťanskou a civilní módu. Při procházce
pevností i městem se mnozí kolemjdoucí zastavovali a fotografovali se
s našimi dámami v honosných šatech, se služkami i děvečkami. Dámy se
vydaly do města korzovat ve skupinkách nebo za doprovodu manžela či bratra, jak
se na tehdejší poměry slušelo.

Ve městě nás moc zaujaly rozsáhlé
bleší trhy, nejokázaleji působící šlechtičně v honosných šatech podnikavá
prodejkyně hned nabízela peněženku. Prohlédli jsme si vojenské ležení na
hradbách, kde jsme narazili na spřátelenou habsburskou jednotku, která nás mile pohostila. Obešli jsme stánky mezi
hradbami a navštívili také muzejní expozici, která byla od minulé návštěvy
obohacená o nespočet zajímavých prvků. Jedním z nich byla věrohodná imitace
hořícího krbu, která by vnesla dojem, že obyvatelé si před chvílí jen na moment
odskočili i do našich ubytovacích kasemat pro dělostřelce.

Po několika hodinách strávených v kostýmech za horkého počasí nás čekala ještě odpolední komentovaná přehlídka na nádvoří takzvaného Donjonu. Opět jsme neušli hledáčkům mnoha fotoaparátů. Poté jsme se už převlékli do svých civilních šatů a bylo nám jasné, že od té chvíle už po fotografii s námi už nikdo toužit nebude. S polskými přáteli jsme ještě během večeře probrali situaci na našich památkách a domluvili se na dalších krocích naší spolupráce. Poté jsme se plni příjemných zážitků a obohaceni o nové poznatky vrátili zpět do našich domovů na druhé straně hranice


Kvě 2018

Přihláška Špitál ART 2018Přihláška k účasti na uměleckém festivalu Špitál ART

Kontaktní údaje (telefon, email, facebook)

 

Čím bych se chtěl/a na Špitál ARTu prezentovat

(Popiš svůj plánovaný koncept. Prosíme o text minimálně o 100 slovech, kde bude nastíněno, jak bude projekt vypadat, co reflektuje, jak souvisí s tématem, požadavky na prostor, elektřinu atd.

Přilož nákresy či fotografie týkající se námětu, pokud bude potřeba. Přilož portfolio - odkaz na stránky nebo ukázka přechozí tvorby v pdf.)

 

 

Přihlášky budou posuzovány dle nápaditosti, relevance k tématu a site-specific začlenění do prostoru josefovské nemocnice. V případě, že si nebudete jistí nebo se vám bude zdát, že váš nápad úplně nezapadá do tématu, kontaktujte nás, rádi pomůžeme v nasměrování.

Účinkujícím a vystavujícím na Špitál ARTu budou uhrazeny náklady spojené s účastí na festivalu. Vybraní autoři získají kromě prezentace na Špitál ARTu možnost uspořádání autorské výstavy v rámci dalších prostor v Josefově mimo festival.

 

Přihlášku zašli na email: spital.art@pevnostjosefov.cz.

Dotazy na telefonním čísle +420 775 976 499

Fb: Špitál Art
Úno 2018
Led 2018

Ohlédnutí za turistickou sezonou 2017

V roce 2017 jsme sice zvýšili vstupné do turistického areálu Bastion I a podzemí, nebylo to ale překážkou – oproti minulému roku došlo k nárůstu návštěvnosti zhruba o 2 600 platících návštěvníků, což nás velmi těší. Celkový počet návštěvníků našeho turistického areálu v roce 2017 je 24 104 osob.
Čtěte více
Lis 2017

Nad vzkazy návštěvníků

Zkraje sezóny jsme nabízeli našim průvodcům listy pro poznámky našich návštěvníků. Odmítl si ho vzít jen náš nestor. Na otázku: „Karle, chceš taky papír?“ odpověděl: „Ne, já je nepustím ke slovu.“ Lakoničtější byla letos pouze broumovská výprava. Na dotaz, co mají společného, řekla jen: „Poštu.“
Čtěte více
Srp 2017

Špitál ART 2017: Grrrl PowerŠpitál ART 2017: Grrrl Power
umělecký festival v historické budově špitálu v Josefově

 

Pátek 8. 9. 2017
16 – 23 hodin
Výstava zpřístupněna od 16:30 do 20:00
16:30 Vernisáž

Inscenace Od Madlenky k Madle
(příběh děvčátka inspirovaný skutečnou událostí zpracovává téma války)
Cirkus Tety: Inscenace Husí krky
(vzdušná akrobacie, nový cirkus, fyzické divadlo)

Koncerty:
Vladivojsko
Kalle
Herky

Kavárna Kafe!Kafka
Půjčovna kol
200 Kč

Sobota 9. 9. 2017
14 - 22 hodin
Výstava zpřístupněna od 14 do 20 hodin
Výstavy, instalace, performance, tvoření, akustický koncert, program pro děti a další….
Kavárna Kafe!Kafka
Půjčovna kol
100 Kč, 50 Kč snížené, děti do 6 let zdarma

Neděle 10. 9. 2017
9 – 14 hodin
Prohlídky budovy s průvodcem i samostatně, výstava představující historii nemocnice
50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

V případě zájmu o přespání se ozvěte na email spital.art@pevnostjosefov.cz

UDÁLOST ZDE.


Čtěte více
Čvc 2017

Horké letní novinky na Bastionu I

18 Čvc 2017
Horké letní novinky z Bastionu I

Návštěva Turistického areálu Bastion I a podzemí nabízí řadu možností, při nichž si můžete vyzkoušet, jaké mohlo být vojákem v 18. století. Nejčastějším dotazem turistů, kteří se k nám vrací, je: ,,A máte ještě ty svíčky?“. Máme. Při prohlídce opravdu chodíte s lucernou, což přispívá k ojedinělé atmosféře a nezapomenutelnému zážitku. Díky projektu ,,Pevnosti bez hranic“, který vznikl ve spolupráci s polskou pevností Kladsko, se ale naskytla možnost ještě zvýšit autenticitu prohlídky a vizuálně podpořit vysvětlení specifických částí výkladu. Návštěvník tak od začátku července může stejně jako minér naslouchat zvukům v podzemí, ve vybrané dny bude přítomen i střelbě z pušky. Výklad zpestří také videoprojekce, z nichž jedna hravě a poutavě přibližuje historii a druhá nás přenese mezi střelbu ze střelecké galerie. Na trase jsou nově umístěny informační panely, díky kterým si bude každý moci lépe představit, kdeže by se nyní nacházel na povrchu, popř. jak to bylo s možným obléháním pevnosti, nebo ilustrace místního příběhu o Ignáci Pábilovi. K lepší orientaci mezi návštěvnickými objekty a i v samotném pevnostním městě Josefov zajisté napomohou reklamní materiály v několika jazycích, jež naleznete i u našich polských partnerů. Celý projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V jedinečném prostředí josefovského podzemí se ale ukrývají i další nesčetné netradiční možnosti zážitků. Díky kladným ohlasům na programy pro školy, jsme se pustili i do programů pro dospělé a tábory. Základním kamenem všech je dobrodružství, napětí a historie podaná adrenalinovou formou. Kdo by nechtěl okusit 18. století na vlastní kůži, kdy si dokonce může vystřelit z křesadlové pušky pod zkušeným vedením členů KVH Josefov. Když obstojíte, čeká vás odměna, v opačném případě je ale nachystané vězení i s pouty. Velitel přeci nemůže zklamat svou jednotku. Pro přeživší dospělé je na konci připravena dobová vojenská kuchyně se špetkou tabáčku a historie.

Neopomněli jsme ale ani návštěvníky tíhnoucí spíše ke komornímu průběhu prohlídek a milovníky umění. Svým umístěním je pevnostní město Josefov neodmyslitelně spjato totiž také se světově proslulým mistrem českého baroka, Matyášem Bernardem Braunem. Lapidáriu nacházejícímu se na nádvoří Bastionu I se dostalo po odborných konzultacích s akademickým sochařem Petrem Novákem z Jaroměře nového osvětlení, a tím pádem vynikla nevšední krása originálních soch zmiňovaného mistra. Jeho vztah k tomuto místu je zajisté podtržen nejen sochami z Mariánského sloupu v Jaroměři, ale především perlou sochařovy tvorby, sochou náhrobku jeho tchýně s podobiznou manželky, nazvanou Plačící žena. Návštěvník si může vše prohlédnout samostatně a v klidu mimo prohlídkovou trasu, má tedy možnost fotografování i studia informací z tabulek, kterými jsou skulptury doplněny.

Budeme rádi, když i vy se připojíte a prozkoumáte pevnost z nových úhlů pohledu!

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné léto plné příjemných zážitků.

Tým Bastionu I a podzemí.
Úno 2017