Historie pevnostního města Josefov

Slavnostní okamžik, kdy byl 3. října 1780 položen základní kámen pevnostního města Josefova, a začátek vlády Marie Terezie (1740), od sebe dělí bezmála čtyřicet let. Přitom právě okolnosti, za nichž se Marie Terezie ujímala trůnu po svém otci, císaři Karlu VI., si nakonec krom jiného vynutily v Čechách stavbu dvou nových pevností. Z toho jedné v sousedství Jaroměře.

Historie Jaroměře

První písemná zmínka o Jaroměři se váže k roku 1126. Tehdy na hradišti ležícím při Kladské stezce a nesoucím jméno jeho nejpravděpodobnějšího zakladatele, knížete Jaromíra (? – 1035), nechal kníže Soběslav (asi 1090 – 1140) věznit svého zpupného synovce Břetislava. Toto osídlení bylo potvrzeno archeologickými výzkumy. Jimi kromě hradiště v prostoru dnešního Náměstí ČSA bylo zjištěno i osídlení na pravém břehu Labe v polohách Na Ptákách a Na Klouzkově.