Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Hlasitě se chechtej, na bídu nereptej. Josefov a Masopust

Svátek Tří králů a Popeleční středy už od časů Habsburského mocnářství vymezují hlavní plesovou sezónu. Zároveň je to doba nespoutaného veselí a divokých rejů masek, karnevalů, pro něž se v Čechách také vžily názvy masopust, ostatky nebo šibřinky.

Dříve to bylo jediné období v roce vyloženě přející všemu hravému, výstřednímu, potřeštěnému, zneklidňujícímu nebo přímo pobuřujícímu. Bez ohledu na tenčící se zásoby potravin a jejich rostoucí ceny karneval ponoukal před čtyřicetidenním půstem k obžerství a opilství. Rovněž skýtal prostor pro výtržnosti a beztrestné porušování zažitých a jindy takřka neměnných pořádků. Boháč si měnil šaty s chudákem, nevěsta s ženichem a jinak nedotknutelné duchovní i světské autority se stávaly terčem často velmi krutých žertů.

Své o tom věděl starosta Josefova Jindřich Traxler (1842-1922). Jeho rival, kupec a recesista Ludevít Rayman (1838-1922), totiž s oblibou Traxlerova dvojníka, žebráka a opilce Josefa Klofecia, oblékal do téhož fraku a cylindru. V tomhle ustrojení ho pak vysílal do ulic Josefova. Nutno dodat, že spíš mimo rámec ostatkové zábavy.

Karneval nikdy nikoho nešetřil. Ani císaře Josefa II. (1741-1790), jehož zaujetí účelností, pořádkem a kázní hraničící s posedlostí zrcadlí pevnostní město, které dodnes nese jeho jméno. Za života málo oblíbený osvícený absolutista, jenž Habsburské mocnářství nevybíravým způsobem zreformoval, dokonal ve Vídni v ústraní právě během masopustního veselí.

Nedá se však říct, že by Josefovští z úcty k zesnulému císaři na masopust zanevřeli. Přítomnost Rakousku loajální armády k politicky zabarveným vtípkům naopak vybízela. Aspoň to naznačují vzpomínky impresária Karla Kracík (1859-1930).

Karnevalem podle Kracíka žilo město celé týdny před jeho začátkem a byl vyhlášený daleko za hranicemi Jaroměřska. Sjížděli se sem hosté z Chrudimska, Trutnovska nebo i Kolínska. Za dobrý výhled z okna na průvod neváhali zaplatit i poněkud přemrštěnou sumu pět zlatých odpovídající zhruba dnešním šesti stům korunám.

Obnovit tuto kdysi slavnou, nyní přerušenou tradici se pokusí správa areálu Bastionu I a podzemí 25. února 2017. Už nyní nultý Josefovský masopust může nabídnout bohatý program.

Josefovem nejprve protáhne kolona trojčících maškar. Morový doktor, vousatá nevěsta, klibna nebo konopka vedeni Masopustem ale nejsou žádní výtržníci, a s průvodem vyčkají, až se jim dostane milostivého svolení od Jeho Excelence velitele pevnosti. K reji se v Bastionu No. IV přidá koňské spřežení. Samozřejmě až po sklizni jitrnic.

Odtud dojdou až na jarmark v Bastionu No. I. Folklorní soubor Barunka z České Skalice názorně předvede, jak se správně tluče kohout. Vystoupí též děti z DDM Klíč a Kašpárek s Princeznou pod (doslovným) vedením Romana a Libuše Bauerových z Boučkova loutkového divadla.

Ve spleti podzemních chodeb bude připravena tematická hra. Kromě toho si můžete zkusit kovat, foukat sklo, vyřezávat anebo příst a tkát krajky. Do toho bujaře zahlaholí nejen Karel Vik a Michael Pospíšil, ale také Marta & Rasputin. Vstupné vyjde na desetinu sumy z doby před sto lety. Dospělého na 60 korun. Dětem do 10 let s doprovodem se vstupné promíjí. Přijďte dřív, než všecku zábavu a Masopusta Smrtka zařízne.

Srdečně zve Správa areálu turistického areálu Bastion I a podzemí

Celý program i časový harmonogram masopustu naleznete zde.