25697 turistů

NÁVŠTĚVNOST ZA ROK 2015
(hodnota zahrnuje i návštěvy Muzea M.Frosta ve stejném roce)

1217 dětí

PROGRAMY PRO ŠKOLY počet dětí a studentů za květen a červen 2016

35 KM

DÉLKA PODZEMNÍCH CHODEB V JOSEFOVĚ

1923

V JOSEFOVĚ SE PROVÁZÍ OD ROKU

HISTORIE

kdy to všechno začalo ?

VÝUKOVÉ PROGRAMY

školní a studenstké programy

PRONÁJMY

Přemýšlíte o firemní nebo soukromé akci v prostorách kasemat ?

Špitál ART

každoroční umělecký festival v prostorách bývalé vojenské nemocnice

Čím se zabýváme

Středisko Pevnost Josefov, které spravuje turistický areál Bastion I a podzemí a další pevnostní objekty, je součástí Městského kulturního střediska Jaroměř, jehož zřizovatelem je Město Jaroměř.

Poskytujeme průvodcovské a informační služby, zajištujeme provoz turistického areálu v rámci klasických prohlídek i speciálních programů, jeho propagaci včetně propagace celého pevnostního města, spolupracujeme s dalšími organizacemi podílejícími se na cestovním ruchu, pořádáme různé události a výstavy.

Spravujeme svěřené pevnostní objekty a areály, zajišťujeme jejich údržbu a sekání travnatých ploch. Sekáme a udržujeme zeleň i na dalších plochách a hradbách v Josefově.

V takzvaných „podzemkách“ se provází již od roku 1923. Později byla prohlídková trasa rozšířena o areál Bastionu I, kde můžete navštívit Lapidárium M. B. Brauna a kasematy, které sloužily mimo jiné i k ubytování vojska v době boje.

Právě v kasárnách na Bastionu I naleznete zázemí pro zaměstnance i prostory určené pro veřejnost včetně pokladny.