Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Pevnosti bez hranic v roce 2021

Již od roku 2017 je prohlídková trasa podzemím v Josefově obohacená o audiovizuální prvky, které sem byly umístěny v rámci projektu Pevnosti bez hranic. V kasematech je pro příchozí na úvod připravena videoprojekce, která přibližuje vývoj událostí, jež vedly k výstavbě monumentálního fortifikačního díla právě zde u Jaroměře.

Přímo v podzemních chodbách si vyzkoušíte, jak byste se cítili v kůži minéra, který musel z podzemí podle sluchu umět rozeznat, kde se případný nepřítel zrovna nachází. Nad sebou na povrchu slyšel dělostřeleckou palbu, ryk koní nebo dupot přesouvajících se vojsk.

Jak by to vypadalo, když nepřátelské vojsko proniklo do hradebního příkopu a místní posádka se bránila střelbou z křesadlových pušek ze střelecké galerie v podzemí?¨ I tento zážitek vám prostřednictvím projekce také zprostředkujeme.

Prohlídka je okořeněná nejen těmito prvky. Probíhá pouze za svitu svíce, lampičku si návštěvníci nesou sami. Kombinaci moderní techniky a dobového osvětlení vytváří poutavou atmosféru, kterou návštěvníci dle ohlasů oceňují.

Projekt, který nám umožnil zařadit na prohlídkovou trasu audiovizuální prvky, vznikl ve spolupráci s pevností v polském Klodzku. Výběr partnera nebyl žádná náhoda. Pevnostní město Josefov a pevnost Kladsko propojuje samotná historie. Už jen existence bastionových pevností v Kladsku a Josefově je přímým důsledkem územních změn potvrzených Hubertsburským mírem mezi Pruskem a Rakouskem. Jeho uzavřením pro oba státy skončila účast v Sedmileté válce (1756 -1763). Zároveň s konečnou platností Kladské hrabství a téměř celé Slezsko připadly Prusku.
Kdyby Kladsko nepřipadlo Prusku, se stavbou josefovské pevnosti by se patrně vůbec nezačalo.

Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat právě projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je nahled-2743-logo-cz-pl-eu-barevne.jpg.