Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Pozvánka na mezinárodní fotografickou výstavu Josefov 01

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně pořádá mezinárodní setkání a výstavu fotografických škol s názvem Josefov 01.

Umělecká kolonie Bastion IV, Okružní ulice, Josefov – Jaroměř.
2. října – 9. října 2016
(Vernisáž 8.10.2016 v 18 hodin)

Třicet studentek a studentů z pěti vysokých škol z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska se poprvé setkají v Umělecké kolonii Bastion IV v Josefově. Během několika dní účastníci workshopu fotograficky zachytí zvláštní atmosféru pevnosti Josefov. Cílem projektu je fotografovat město-pevnost a jeho obyvatele různými tvůrčími přístupy nastupující fotografické generace. Cílem je vytvořit různorodou obrazovou zprávu v limitovaném prostoru a čase.

Žánrově se fotografické práce pohybují od portrétu a sociálního dokumentu směrem k zátiší a inscenované fotografii. Pevnost Josefov se právě nachází v dějinném mezičase a několik významných historických objektů je zatím prázdných. Studenti je využívají pro svoje fotografické nápady. Výsledek svého týdeního snažení představí na konci workshopu přímo v prostorach Bastionu IV.
Zahájení výstavy Josefov 01 je v sobotu dne 8. 10. 2016 od 18 hodin. Výstava fotografií potrvá do 8. 12. 2016.

Workshop Josefov 01 je veden předními pedagogy. Na workshopu Josefov 01 spolupracuje Vysoká škola výtvarných umění z Bratislavy (doc. Jana Hojstričová), Fachhochschule Dortmund (Prof. Jörg Winde a Prof. Cindy Gates), Academy of Fine Arts in Katowice (MgA. Barbara Kubska), Academy of Fine Art and Design, University of Ljubljana (doc. Peter Koštrun). Akci pořádá Ateliér Reklamní fotografie z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (doc. Jaroslav Prokop, doc. Jan Jindra a MgA. Aneta Vašatová).

Součástí workshopu Josefov 01 je práce s velkým formátem na unikátní velkoformátový instantní materiál 8 x 10 inch od firmy Impossible. Fotografie a výstava Josefov 01 vznikají s laskavou podporou města Josefov – Jaroměř, Umělecké kolonie Bastion IV a firmy Polaroidlove z Prahy.