Written by Ilona Rejzková, Zatloukalová

Ohlédnutí za turistickou sezonou 2017

V roce 2017 jsme sice zvýšili vstupné do turistického areálu Bastion I a podzemí, nebylo to ale překážkou – oproti minulému roku došlo k nárůstu návštěvnosti zhruba o 2 600 platících návštěvníků, což nás velmi těší. Celkový počet návštěvníků našeho turistického areálu v roce 2017 je 24 104 osob.

V únoru se uskutečnila zcela nová událost zvaná Josefovský Masopust. Ve spolupráci s dalšími organizacemi a soubory se podařilo vytvořit poutavý program navazující na josefovskou masopustní tradici. Protože se tento nápad ujal, tak se v letošním roce můžete na Josefovský Masopust těšit znovu. Proběhne v sobotu 3. února. Minulý rok byla účast hojná, proto se na ten nadcházející ročník snažíme náležitě připravit a obohatit ho o další nápady.

Samotná turistická sezona byla v Josefově zahájena tradičně 1. dubna 2017. V tento den došlo i k otevření nové úvodní expozice na Bastionu I přibližující historii města, jeho vznik a významné osobnosti, příběhy i stavební stránku.

Během jara byl schválen přeshraniční projekt Pevnosti bez hranic, který vznikl ve spolupráci s polskou pevností Klodzko. V průběhu dubna až června 2017 probíhala realizace tohoto projektu. Získané finance nám umožnily uskutečnit hned několik vylepšení v turistickém areálu, který spravujeme. Prohlídková trasa Bastion I a podzemí je od července zpestřená o dvě videoprojekce. Projekce v kasematech nastiňuje události, které vedly k výstavbě pevnostního města Josefova a to animovanou formou s českými, polskými a anglickými popisky, během druhého videa se ocitnete uprostřed střelby z pušek ze střeleckých galerií. Dále je prohlídková trasa rozšířená o akustické efekty v minových chodbách a o několik informačních tabulí.

Poptávka po vstupenkách All Inclusive, které nabízíme od června do září a které sdružují vstup do několika areálů v Josefově (Bastion I a podzemí, vojenskohistorické muzeum a Muzeum W. Matušky, Historická expozice Městského muzea v Josefově, Traxlerova sýpka, Bastion IX, Ravelin XIV), v letošním roce vzrostla. Vstupenku využilo 1003 návštěvníků. Často již byli informovaní z webových stránek a vstupenku sami vyžadovali. K propagaci napomohl i výše uvedený projekt, z kterého byly zafinancovány obrazovky v recepci, kde se promítají upoutávky z jednotlivých objektů a bannery s mapou Josefova, na kterých jsou vyznačeny jednotlivé turistické zajímavosti Josefova.

Na jaře a na podzim opět probíhaly programy pro školy. V létě se tyto programy v obměněné verzi nabízely i táborovým a dalším volnočasovým skupinám. Zážitkové programy absolvovalo během července a srpna dvanáct táborových skupin.

Došlo k úpravám u osvětlení v Lapidáriu M. B. Brauna a k doplnění informačních panelů k jednotlivým sochám. Prostor byl vyřazen z prohlídkového okruhu a na léto samostatně zpřístupněn. V průběhu roku bylo uskutečněno několik dobrovolnických brigád v bývalé vojenské nemocnici v Josefově a v areálu Retranchementu XVIII.

Děkujeme za Vaši přízeň v minulém roce i za pomoc spřátelených organizací v našem snažení.

Těšíme se na viděnou v turistické sezoně 2018!

 

0