Written by admin

Za Vánocemi kolem světa – a do Josefova

Pokud si chcete zpříjemnit čekání na Ježíška, zakusit dobrodružné putování podzemím a navíc poznat vánoční zvyky z celého světa, navštivte o Štědrém dnu areál Bastionu I v pevnostním městě Josefově.

Pro rodiny s dětmi jsme opět připravili atraktivní program. V loňském roce byla vánoční hra v podzemí zaměřená na české zvyky. O letošních Vánocích si přiblížíme cizokrajné zvyky. V josefovské pevnosti se totiž potkávaly
a stále potkávají nejrůznější národy. Už při jejím zrodu stáli věhlasní architekti z Francie, její posádka se skládala mj. z maďarských, rakouských i bosenských vojáků a v průběhu staletí zde nedobrovolně pobývali také zajatci z Francie, Itálie, Ruska a dokonce i Turecka. Navíc v současnosti představuje Josefov atraktivní místo nejen pro turisty, ale také pro filmaře z celého světa.

Pokud jste zvědaví na to, kdo roznáší dětem dárky v Řecku, na co se těší děti na Tři krále ve Francii, případně jak lze strávit zimní svátky v Argentině, přijďte si zahrát vánoční hru v podzemních chodbách. Pro návštěvníky jsme přichystali trasu podzemím, kterou si návštěvníci projdou sami, kde na ně čeká řada otázek i úkolů. Úspěšní luštitelé obdrží odměnu z pevnostního pokladu. Hra je vhodná pro děti od 6 let
a trvá přibližně hodinu.stedry_den_2015_ramecek1

Slavnostní program na Bastionu I bude trvat od 9 do 14 hodin. Běžné komentované prohlídky podzemních chodeb proběhnou dvě, a to v 10 a ve 12 hodin. Vstupné na prohlídku podzemím nebo na vánoční hru bude pro dospělé 60 Kč a platí se v kasematech na nádvoří Bastionu I (ul. Okružní 34). Děti do 15 let včetně mají vstup zdarma.

Během celého dne budou přítomni členové Klubu vojenské historie v dobových uniformách, kteří budou pro zpestření předvádět střelbu z křesadlových pušek ze střílen v podzemí. V mezičase se mohou návštěvníci zahřát
u ohnišť v kasematech, kde bude připraveno také sváteční občerstvení. Tradičně si pak mohou návštěvníci odnést domů betlémské světlo, které k nám přivezou skauti. V případě zájmu nezapomeňte lampičky s sebou.

Těšíme se na vaši návštěvu.