Banner programy pro školy       Banner Muzeum W. Matušky       Banner Bastion 1 a podzemí       Banner 1. vojenskohistorické muzeum

Pevnosti zaujímají mezi památkami své ojedinělé místo, neboť to nejsou jen zajímavé stavby, ale vždy jsou také jedinečné pro své neopakovatelné technické zvláštnosti, mají svá tajemná místa a bohatou historii.

Pevnost Josefov není výjimkou. A tak můžeme i dnes obdivovat mohutné hradební valy, protkané sítí podzemních chodeb a obehnané hlubokými obrannými příkopy.

Pevnost Josefov byla založena v roce 1780  rakouským císařem Josefem II. Navrhl ji a také zpočátku řídil její stavbu francouzský inženýr Claude Benoit Chevalier de St. Luis Duhamel de Querlonde. Pevnost byla dokončena již v roce 1787 a tak mohla začít plnit svoji úlohu.

Jejím hlavním úkolem bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Pruskému království. Pevnost měla i svá další využití. Byla vlastně obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední řadě také poskytovala bezpečné ubytování vojákům i civilistům.

Chcete-li se seznámit s tvrdým vojenským životem v pevnosti, zažít dobrodružství při procházce podzemními chodbami či zakusit atmosféru bývalého posádkového města, budete u nás srdečně vítáni. Naši průvodci se Vám budou zajisté ochotně věnovat. Proto doufáme, že návštěva u nás vám přinese spokojenost a plno nových dojmů.

Comments are closed.