Otevírání pevnosti Josefov

OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI JOSEFOV
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 30.3. 2024 od 10.00 hod. do 16.00 hod.

PROGRAM
10.00
výstřel z děla, vystoupení Kadetní setniny pěšího pluku č. 74
10.30
Spolek panstva na tvrzi Žíželeves s vystoupením „Mluvené slovo o módě“
11.00
koncert Vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda
12.00
„Utíkejte! Prajzi jdou.“ komponované vystoupení v historických uniformách na koních Kavalerie Náchod
13.00
vystoupení Kadetní setniny pěšího pluku č. 74
13.30
Spolek panstva na tvrzi Žíželeves s vystoupením „Mluvené slovo o módě“
14.00
pochod z Dolíku, položení věnců, předání klíče od pevnosti starostovi města Jaroměře, vyhlášení soutěže o výstřel z děla, vyvěšení praporu na Bastionu I
15.00
bitevní ukázka

POZNEJ PEVNOST ZA HUBIČKU!
Po dobu trvání akce bude v prodeji zvýhodněná vstupenka do sedmi objektů v Josefově včetně nově opraveného areálu Ravelinu XIII. Vstupenka je slosovatelná, výhrou je výstřel z děla, kterým bude zahájena bitva. Cena vstupenky: 150 Kč.


OTEVŘENÉ OBJEKTY:
První vojensko-historické muzeum M. Frosta, Stálá historická expozice městského muzea v Jaroměři, Bastion IV, Pevnostní kovárna Josefov,
Bastion I a podzemí, Ravelin XIII, Ravelin XIV, Bastion X, Bastion IX, model pevnosti Josefov
CO VÁS JEŠTĚ ČEKÁ: jízdy kočárem


web: www.pevnostjosefov.cz
facebook: Pevnost Josefov – Bastion No. I a podzemí
tel.: 725 759 614
e-mail.: info@pevnostjosefov.cz