Ideální pevnostní město

 

PROGRAM JE URČEN PRO SKUPINU 10 AŽ 30 ÚČASTNÍKŮ.

PROGRAM OBJEDNÁVEJTE ASPOŇ 5 PRACOVNÍCH DNŮ PŘEDEM.

Program si klade za cíl vysvětlit historický kontext vzniku Josefova, fungování obranných systémů pevnostního města a roli jednotlivých skupin obyvatelstva.

Před startem jsou účastníci zařazení do týmů – dělostřelci, zásobování, minéři, velení, hostinští, řemeslníci.

Následuje plnění úkolů. Jednotlivé úkoly jsou odměňovány body – zlaťáky. Za tyto zlaťáky je možné zakoupit si nápovědu nebo pomoc. Pokud skupina úkol nesplní, odevzdá trestný zlaťák. Uspěje ta skupina, která bude mít na konci hry nejvíce nashromážděných bodů.

 

vojákem v pevnosti josefov
po stopách dezertéra