Otevírání pevnosti Josefov – slavnostní zahájení sezony 2023

Datum / čas
Date(s) - 01/04/2023
10:00 - 17:00

Místo konání
Bastion I, Pevnost Josefov

Kategorie


Slavnostní zahájení turistické sezony 2023 v pevnostním městě Josefově. Pochod vojska městem, vztyčení vlajky na Bastionu I, bitevní ukázka, zpřístupnění muzeí a turistických areálů. Více informací najdete na https://fb.me/e/23GyoaYni

  1. 4. 2023 od 10.00 hod.

Zvýhodněná vstupenka Poznej pevnost za hubičku!

Po dobu trvání akce bude v prodeji  zvýhodněná vstupenka do sedmi objektů v Josefově včetně nově opraveného areálu Ravelinu XIII.  Vstupenka je slosovatelná, výhrou je výstřel z děla, kterým bude zahájena bitva. Cena: 150 Kč.

PROGRAM DOLÍK
10.00 – výstřel z děla, vystoupení Kadetní setniny pěšího pluku č. 74

10.30 – Spolek panstva na tvrzi Žíželeves s vystoupením Řeč vějíře

11.00 – Koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda

12.00 – „Utíkejte! Prajzy dou.“
komponované vystoupení v historických uniformách na koních Kavalerie Náchod

13.00 – vystoupení Kadetní setniny pěšího pluku č. 74

13.30 – Spolek panstva na tvrzi Žíželeves s vystoupením Řeč vějíře

14.00 – pochod z Dolíku, položení věnců, předání klíče od pevnosti, vyhlášení soutěže o výstřel z děla, vyvěšení praporu na Bastionu I

15.00 – bitevní ukázka

16.30 – hudební vystoupení Na Špalkách: pořádá KPJ Josefov

PROGRAM KOSTEL
10.00 – 13.00 – ukázky varhanní hudby s komentářem

16.00 – Pražákovo kvarteto a Noema Erba: velikonoční koncert Mozart KV421 – vstupné dobrovolné –

PROGRAM BASTION IV
10.00 – Sedmihlásek – pěvecký sbor ZŠ Josefov

11.00 – vystoupení Loutkového divadla Kozlík „Jak šel Kozlík do světa“

12.00 – Ostrováček – přípravný sbor ZŠ Na Ostrově

13.00 – vystoupení Loutkového divadla Kozlík „Vodnická pohádka“

14.00 – Musica per legni – ZUŠ Jaroměř
dětské hry, řemeslné trhy,
prezentace Střední řemeslné školy Jaroměř

Co vás ještě čeká:
hra pro děti, jízdy kočárem

Otevřené objekty:
První vojensko-historické muzeum M. Frosta, Stálá historická expozice městského muzea v Jaroměři, Bastion IV, Pevnostní kovárna Josefov,
Bastion I a podzemí, Ravelin XIII, Ravelin XIV, Bastion X, Bastion IX, model pevnosti Josefov