Josefovský masopust 2023

Pravoúhlé ulice pevnostního města Josefov rozvíří 18. února 2023 již po šesté v novodobé historii pestrobarevný masopustní průvod se všemi svými zvláštnostmi typickými právě pro Josefov.

Původní, historický průvod vycházel dle vzpomínek Karla Kracíka (1859-1930) od domu číslo popisné 10, maškary se strojily v hostinci U Jakoubků, který byl v budově zřízen. V průvodu bývaly různé vtipné skupinky, často případného politického zabarvení, nechyběly ani okrášlené vozy tažené koňmi nebo osly. Za to, že jste se mohli na tehdejší maškarádu podívat z okna, jste museli dokonce zaplatit.

V únoru 2023 nebude karnevalový rej vycházet od zmiňovaného hostince, který po cestě také mineme a připomeneme, ale z Bastionu No. I, odkud se vchází do pevnostního podzemí. Dále bude průvod pokračovat na náměstí, kde Masopust slavnostně požádá velitele pevnosti o povolení oslavení tohoto význačného svátku. Povolení bude stvrzeno výstřelem z děla.

Poté se maškary i kolemjdoucí vydají na obchůzku městem, kde je po cestě čeká hudba, tanec a veselí s josefovskými sousedy. Na Bastionu No. IV vyroste i letos podivuhodný strom Jitrník, jenž je obtěžkán pravými jitrnicemi. Na programu bude i scénka ze života v Josefově inspirovaná rozmarnou písní, kterou si zde lidé předávali roku 1914. 

V čele průvodu kráčí vedle Masopusta v pevnostním městě vždy samotná Smrt. Josefovská Smrtka bude tentokrát trochu neobvyklá. Nosí škrabošku a místo kosy hrábě. Je inspirovaná postavou, jež byla viděna během roku 1916 při mikulášské obchůzce po boku Mikuláše, čerta a anděla. Nemůžou chybět ani další figury, které připomínají zdejší bohatou historii jako je například Martin Veselý, hostinský který prý vážil více než 200 kg.

Maškary doprovázené vozem taženým koňmi a hudbou dovedou všechny zpět na Bastion No. I, kde bude připravena masopustní hra pro malé i velké s mnoha interaktivními úkoly a povedenými rekvizitami, nádvoří zaplní trhovci s dobrým jídlem a pitím a nebude chybět další pestrý program.

Pojďme i pro rok 2023 dostát skvělé pověsti josefovského karnevalu, na který se prý sjíždělo celé široké okolí.

Těšíme se na vás v Josefově!