Spolupráce pevností Josefov a Kłodzko

6. srpna 2022 jsme celý den strávili v partnerské Twierdza Kłodzko, abychom reprezentovali naši pevnost Josefov.
Spolupráci s partnerskou pevností v polském Klodzku naše organizace, spravující turistický areál Bastion I a podzemí v Josefově, navázala již v roce 2016, kdy jsme společně začali připravovat projekt „Pevnosti bez hranic“. Ten byl zaměřený na propagaci obou památek a doplnění prohlídkové trasy v Josefově o audiovizuální prvky. Projekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

Během akce Oživlý Josefov 2022, která proběhla 9. července, se zapojili naši partneři z Klodzka přímo do programu, kdy měli na josefovském náměstí připravené jedno ze stanovišť v rámci hry pro rodiny s dětmi.